recyklácia odpadu z polystyrénu

Naša spoločnosť

  • ZBERÁ, ZHODNOCUJE A RECYKLUJE ODPADOVÝ POLYSTYRÉN z obalov a zo zatepľovania

Pokiaľ Vám vzniká odpadový polystyrén, 

kontaktujte nás. 

Máme záujem o jeho odber od Vás na ďalšie spracovanie a následné využitie.
 
 

Zber polystyrénu realizujeme:

a) osobne v našom zariadení na Medveďovskej 1596 v Gabčíkove, v čase pondelok - piatok: 8,00 - 15,00, prípadne po dohode. Polystyrén môžu bezodplatne priniesť OBČANIA i FIRMY

 

b) odberom u dodávateľa. Po vzájomnej dohode dodáme dodávateľovi požadovaný počet bagov, do ktorého dodávateľ sústreďuje polystyrén. Po naplnení bagov odvážame odpad našimi dopravnými prostriedkami.  

 

 

cenník dopravy

 

Naše zariadenie na recykláciu odpadového polystyrénu na základe súhlasu vydaného Okresným úradom Bratislava a Dunajská Streda,odbor starostlivosti o životné prostredie spracováva pod kódom R3 nasledovné odpady:

Kód odpadu

Popis odpadu

150102

obaly z plastov (odpady z použitých a vyradených obalov z polystyrénu)

160216

časti odstránené z vyradených zariadení (polystyrén z elektrozariadení)

170203

plasty (polystyrénový odpad zo stavebných prvkov- zo zatepľovania)

170604

Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 070603

200139

plasty (polystyrénový odpad zo separovaného zberu odpadov)

 

 

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte prosím.

Vyhľadávanie

 

 

 

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti.

 

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu služieb a produktov.

 

Zaoberáme sa :

 

•           zhodnocovaním a recykláciou odpadového polystyrénu z obalov a zo zatepľovania

•           predajom hotového produktu - granulátu z polystyrénu

•           komplexným vedením účtovníctva.

 

 

Neustále sa snažíme skvalitňovať a rozširovať poskytované služby. Dôkazom toho, že ideme správnym smerom, je stále väčší počet spokojných zákazníkov.

 

 

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte prosím.