recyklácia odpadu z polystyrénu

Naša spoločnosť

  • ZBERÁ, ZHODNOCUJE A RECYKLUJE ODPADOVÝ POLYSTYRÉN z obalov a zo zatepľovania

Pokiaľ Vám vzniká odpadový polystyrén, ktorý by ste za iných okolností museli na vlastné náklady nechať zlikvidovať, 

kontaktujte nás. 

Máme záujem o jeho odber od Vás na ďalšie spracovanie a následné využitie.
 
 
Zber polystyrénu realizujeme:

a) osobne v našom zariadení na Medveďovskej 1596 v Gabčíkove, v čase pondelok - piatok: 8,00 - 15,00, prípadne po dohode. Polystyrén môžu bezodplatne priniesť OBČANIA i FIRMY

 
b) odberom u dodávateľa. Po vzájomnej dohode dodáme dodávateľovi požadovaný počet bagov, do ktorého dodávateľ sústreďuje polystyrén. Po naplnení bagov odvážame odpad našimi dopravnými prostriedkami.  
 

 

 

Naše zariadenie na recykláciu odpadového polystyrénu na základe súhlasu vydaného Okresným úradom Bratislava a Dunajská Streda,odbor starostlivosti o životné prostredie spracováva pod kódom R3 nasledovné odpady:

Kód odpadu

Popis odpadu

150102

obaly z plastov (odpady z použitých a vyradených obalov z polystyrénu)

160216

časti odstránené z vyradených zariadení (polystyrén z elektrozariadení)

170203

plasty (polystyrénový odpad zo stavebných prvkov- zo zatepľovania)

170604

Izolačné materiály iné ako uvedené v 170601 a 070603

200139

plasty (polystyrénový odpad zo separovaného zberu odpadov)

 

Nahlasovanie odberov polystyrénu:

 

·         e-mailom  duramolsro@gmail.com

·         formou SMS na číslo 0940 898252 alebo 0903 225802

· telefonicky v pracovných dňoch od 8,00 - 15,00 hod na číslo 

           0940 898252 alebo 0903 225802

 

Po obdržaní požiadavky Vám oznámime termín odberu.

 

 

Povolenie:

Rozhodnutie R3 DS.pdf - na stiahnutie

 

Pre bližšie informácie a cenovú ponuku nás kontaktujte prosím.

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode