recyklácia odpadu z polystyrénu

Predaj granulátu

 
 

Granulát vzniká mechanickým drvením odpadového polystyrénu, ktorý sa ďalej využíva najmä v stavebníctve. 

Granulát dodávame v 250 l vreciach (0,25 m3). 

Cena: 27,50 eur / m3 + dph