recyklácia odpadu z polystyrénu

AktUálny cenník dopravy od 01.01.2022

 

Pri odvoze odpadového polystyrénu zákazníkovi účtujeme nasledovný poplatok za odvoz do prevádzky v Gabčíkove (príp. podľa dohody podľa množstva a vzdialenosti):

vzdialenosť v km cena dopravy v eur
do 60 km 
od 60,01   do 100 km
od 100,01 do 150 km
od 150,01 do 200 km
25,00 + dph (paušál)
60,00 + dph
80,00 + dph
0,40 eur + dph / 1 km (počíta sa cesta tam a späť)   
Jednorázový odvoz odpadu vykonávame do objemu 50 m3.
 
Zmluvní dodávatelia (zberné dvory, technické služby miest a obcí)- odvoz ZDARMA.
 
 
 

Pri dovoze granulátu zákazníkovi účtujeme nasledovný poplatok za dovoz z prevádzky v Gabčíkove:

vzdialenosť v km
(počíta sa cesta tam a späť)
objem granulátu v m3 cena dopravy v eur
do 100 km  50 m3     zdarma
  menej ako 50 m3 60,00 + dph
od 100,01 do 200 km 50 m3  100,00 + dph
nad 200 km   dohodou