recyklácia odpadu z polystyrénu

 

 

Vitajte na stránkach spoločnosti DURAMOL, s.r.o.

 

Spoločnosť sa zaoberá zhodnocovaním odpadového polystyrénu z obalov a zo zatepľovania. 

Mechanickým drvením vzniká nový produkt - granulát z polystyrénu.

 

 

 

 

 

 

Vitajte na stránkach spoločnosti DURAMOL, s.r.o.

 

Spoločnosť sa zaoberá zhodnocovaním odpadového polystyrénu z obalov a zo zatepľovania. 

Mechanickým drvením vzniká nový produkt - granulát z polystyrénu.